Usługi księgowo-podatkowe

Oferujemy kompleksowe usługi księgowe na najwyższym poziomie dla małych i dużych przedsiębiorstw z różnych branż, firm z kapitałem zagranicznym, spółek czy stowarzyszeń.

Pomagamy w opracowaniu długofalowej strategii finansowej, która będzie dostosowana do specyfiki prowadzonej działalności i umożliwi dynamiczny rozwój firmy.

Zapewniamy również kompleksową obsługę dokumentacji podatkowej. Zajmujemy się pełną ewidencją, wyliczamy wysokość zobowiązania podatkowego, sporządzamy rejestry, deklaracje i raporty.

Gwarantujemy bezpieczeństwo danych oraz ponosimy pełną odpowiedzialność za prawidłowość prowadzonej dokumentacji. Działamy skutecznie, rzetelnie i w zgodzie z zasadami ustalonymi w przepisach podatkowych i w ordynacji podatkowej.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

  • przygotowywanie polityki rachunkowości i Zakładowego Planu Kont
  • prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych (dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych)
  • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług i podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych
  • ewidencja wyposażenia
  • składanie w imieniu Klienta miesięcznych deklaracji podatkowych dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym
  • sporządzanie sprawozdań finansowych
  • reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym i ZUS

Zaufali Nam

Heliodon